Eğitim

İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Geleneksel Öğrenme Arasındaki Farklar

İşbirliğine dayalı öğrenme ve geleneksel öğrenme nedir, arasındaki farklar nelerdir? Hangisi daha verimli öğrenme yoludur? Buna benzer soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Eğitim hayatında pek çok farklı öğrenme stilleri bulunur. Bu öğrenme sitillerinden bir kısmı geleneksel öğrenme biçimi arasında yer alırken bir kısmı da işbirliğine dayalı öğrenme biçimi arasında değerlendirilir.

Her iki öğrenme biçimi de bilginin muhatabı olan kişilere verimli ve etkili şekilde bilgi aktarımı yapılabilmesi amacı ile geliştirilmiştir. İşbirliğine dayalı biçimde öğrenmesini sağlamak için öğrencilerin bireysel olarak değil ekip çalışması ile bilgi edinmeleri sağlanır.

Öğrencilerin sayısı ve durumuna göre küçük guruplar oluşturularak bir sorumluluk bilinci de aşılanır. Bir bilgi edinebilmek için küçük guruplar oluşturulması, gurupta yer alan herkesin öncelikli olarak kendisi için değil diğer ekip üyelerinin doğru bilgilere doğru zamanda erişebilmesi için çalışması öğretilir.

İşbirliğine Dayalı Öğrenme Nedir?

İşbirliğine dayalı öğrenme, toplam öğrenci sayısına göre oluşturulan farklı guruplar içinde belirlenen kurallara göre istenilen bilgiye ulaşmanın yanında var olan problemlerin çözülmesi, verilen herhangi bir problemin tüm ekip üyelerinin katkısıyla yerine getirilmesi ve ortak şekilde belirlenen bir amaç için toplu şekilde hareket etmeyi öğretir. Bir başka söylem ile işbirliği içinde öğrenme planı izlenmesinin amacı, öğrenme biçiminin uygulandığı grup üzerinde sorumluluk ve ekip çalışması bilincinin tam olarak sağlanabilmesidir.

İşbirliğine Dayalı Öğrenme Neden Önemlidir? Nasıl Yapılır?

İşbirliğine dayalı öğrenme biçiminde tüm öğrenciler gurup için belirlenen bilgi, görev ya da herhangi bir amaç için eşit şekilde efor sarf etmelidir. Tüm üyeler ekip için eşit derece çaba sarf ederek belirlenen amaca ulaşmak hedeflenmelidir.

Başka bir eğitim biçimi olan yarışmacı eğitim biçiminde olduğu gibi gurup içinde iddialaşmak ya da yarışmak yer almaz. Bunun yerine ekip içinde yardımlaşmak ve ekip üyelerinin tümünün ekibi daha ileri seviyeye aktarması gerekir. Ekipte yer alan tüm öğrencilere, bir öğrenci başaramazsa diğer öğrencilerin de başaramayacağı aktarılarak bir ekip bilinci oluşturmaları sağlanmalıdır. Bu sayede kendileri ile ekip arkadaşlarının da bilgi edinmesi konusunda katkı sağlamalarına yön verilir.

İşbirliğine dayalı öğrenme şeklinde gurupta yer alan her üye, çaba sarf etmeden bilgiye sahip olamayacağını anlar. Bununla birlikte yine hiçbir üye yalnızca kendi üzerine düşen görevi yaparak tek başına bilgi edinmeye çalışmaz. Bunun yerine yoğun iletişim ve iş birliği ile sonuca ulaşılır. Geleneksel öğrenme şeklinde ise öğrencilerin bu denli yoğun uğraşlar vermeden bilgiyi direkt olarak öğretmenden aldığı görülür.

Öğretme konusunda aktif rol model olarak öğretmen görülür. Öğrenciler, geleneksel öğrenme biçiminde pasif ve sadece alıcı durumundadır. İşbirliği yaparak öğrenme modelinde olduğu gibi öğrenciler bilgiyi kendileri elde etmek için efor sarf etmez, öğretmenlerin hazır olarak sundukları bilgileri alarak kabul ederler. Bütün öğretme ve bilgi verme modeli öğretmen üzerinde toplanan bir eğitim modelidir.

Geleneksel Öğrenme ile Arasındaki Farklar

İşbirliği yaparak öğrenme modelinde toplu bir gurup halinde eğitim verilir ve bu gurup genel olarak sınıf ya da derslik olarak adlandırılır. Öğretmen ve öğrenci etkileşimleri büyük önem taşır. İşbirliğine dayalı öğrenme ve geleneksel öğrenme şekli arasında oldukça belirgin farklar bulunur. Bu farklılıkları şöyle sıralayabiliriz:

Karşılıklı Bağımlılık

Geleneksel eğitim modelinde öğrencilerin bilgi alabilmek için aktif olarak gördüğü kişi yalnızca bilgi sağlayıcı olan öğretmenlerdir. İşbirliğine dayalı öğrenme şeklinde ise öğrencilere, yalnızca bireysel çalışmaları değil, gurup halinde çalışarak amaca ulaşmaları aşılandığı için tüm ekip üyeleri tarafından verilen görevler aynı öz veri ile yerine getirilir.

Hesap Verebilir Olmak

Geleneksel öğrenme modeli içinde yer alan öğrenciler bireysel bir değerlendirme içinde bulunmaz. Toplu bir sınıf içinde herkesin aynı puanları alacağı bilinir. Fakat işbirliğine dayalı öğrenme biçiminde öğretmen gözlemleri, ekip içinde yer alan tüm üyelerin sarf ettiği efor, ortaya çıkarılan ürün ya da bilgi göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapıldığı için daha adaletli bir dağılım yapılır. Bu sayede, geleneksel öğrenme biçiminde bir ekip çalışması içinde çok daha fazla çalışan öğrenciler de diğer öğrenciler de aynı puanlara sahip olurken işbirliği içinde çalışan öğrencilerin değerlendirme boyutları daha farklı olacağı için puan dağılımı da aynı derece adaletli olacaktır.

Liderlik

Geleneksel öğrenme biçiminde tüm topluluk için yalnızca bir temsilci ya da lider belirlenirken işbirliğine dayalı öğrenmede her ekip üyesi kendi görevinin lideridir. Liderlik, her alanda dikkat çeken bir konum olduğu için kendi alanının lideri olan öğrencilerde daha büyük bir çalışma azmi görülür.

Sorumluluk

Geleneksel öğrenme biçiminde eşit bir dağılım olduğu var sayıldığı için öğrenciler öncelik olarak kendi çıkarlarını göz önünde bulundurur. İşbirliğine dayalı eğitimde ise aynı proje için farklı görevleri üstlenmesi gereken kişiler belirlenmesinden dolayı herkes kendi üzerine düşen görevi yerine getirerek ortaya olumlu bir sonuç çıkarması gerektiğini bilir. Sorumluluk bilinci işbirliği ile geliştirilir.

Sosyal Beceri

Geleneksel eğitim modelinde bir topluluk içinde bulunan öğrenciler genel olarak bir toplum içinde fazla sosyalleşme gerektirmeyen çalışmalar yürütülür. Fakat işbirliğine dayalı öğrenme biçiminde tüm ekip üyeleri tam iletişim ile proje yaratmaları gerektiğini bilir.

Gurup Değerlendirmeleri

Geleneksel eğitim modelinde öğrenciler genel olarak aynı puanlama sistemi içinde değerlendirileceği için öğretmenin tek şahit olacağı durum bir öğrencinin, bütün işi kendisinin yaptığı hissine kapılmasıdır. Fakat işbirliğine dayalı öğrenme biçiminde verilen görev ya da proje sonunda öğrencilerin kendilerini ve diğer tüm ekip üyelerini yorumlamalarını gerektiren bir aşamaya geçilir. Bu noktada öğretmenin hâkim olamadığı noktalarda öğrenciler kendisini ve ekip arkadaşlarını kendi gözlemlerine göre yorumlar.

İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Geleneksel Öğrenme Arasındaki Farklar yazımız ilginizi çektiyse Başarılı İnsanların Önerdiği Kitaplar

S. Emir Canbaş

İ.Ü. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunu ve mezun olduğum bölüm hakkında kendi bildiklerimi, araştırmalarımı sizinle paylaşıyorum. Türkiye ve dünyada eğitimin yanı sıra kodlama da öğrenmeye ve burada paylaşmaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu