Eğitim

Okul Öncesi Kitap Çalışmasının Önemi

Okul öncesi kitap çalışmasının önemi çocuklar için büyüktür. Çocuklar için oyuncaklar ve oyunlar ne kadar değerliyse kitaplarda bir o kadar değerlidir. Bu çalışmaların aile ortamında başlaması çocuğa artı değer kazandırır.

Çocuklar için üç yaşından itibaren yapılacak kitap çalışmaları önemli katkılar sağlar. Anadilin yapısına ilişkin ilk bilgileri sunan kitaplar ile çocukların dil becerilerinin gelişmesi sağlanabilir. Çocuklar üç yaşından itibaren çeşitli çalışmalar ile dil ve konuşma ile ilgili bilgileri, kuralları algılayabilir. Bu gibi birçok konuda okul öncesi kitap çalışmasının önemi yadsınamayacak kadar büyüktür.

Okul Öncesi Kitap Çalışmasının Zihinsel Gelişime Etkisi

Okul öncesi kitap çalışmasının önemi çocukların zihinsel gelişimine olan etkisiyle de kendini gösteriyor. Kitaplar çocukların zihinsel gelişiminde önemli etkiler bırakıyor. Kitaplar çocuğun yeni kavram ve anlamlar öğrenerek hayatı tanımasına, bu konuda bilgi edinmesine olanak sağlar. Kitaplar çocuklarda gözlemleme, sınıflandırma, eleştirme, karşılaştırma, uygulama yapma fırsatı yaratır. Böylece temel olarak düşünme ile ilgili işlevleri gelişir.

Söyleneni anlamlandırma süreçlerini ve anlatılanı anlama yetilerini hızlandırır. Özellikle öykü kitaplarında geçen olaylar ile ilgili sıralamayı, neden-sonuç ilişkisini anlarlar. Okul öncesi eğitim alan çocuklarda yapılan bir araştırmada kitapların zihinsel gelişimde ne gibi rolleri olduğu kanıtlanmıştır. Araştırmaya göre kitaplar ile desteklenen çalışmaların çocukların dil düzeylerinin gelişiminin diğer çocuklara göre çok daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Yani bununla birlikte okul öncesi kitap çalışmasının önemi ortaya konmuştur.

Okul Öncesi Kitap Çalışmasının Kişilik Gelişimine Etkisi

Okul öncesi kitap çalışmasının önemi sadece çocuğun eğitimi ile ilgili gelişiminde değil kişilik gelişiminde de kanıtlanmıştır. Onlara uygun olan kitapları, çocuklar kendi kişiliklerini oluşturmada benimseyebilirler. Kitaplarda geçen karakterlerin duygu, düşünce ve davranışlarını algılayıp kendilerine özgü hale getirebilirler. Yani çocukları benzer davranışları sergilemeye teşvik edebilir, ilgilerini çekebilir.

Kitap çalışma süreçleri çocukların kendilerini tanımalarına olanak sağlar. Kişilik gelişimlerine olumlu etki edecek yaşama biçimlerini seçme olanağı sağlar. Kitaplarda yer alan olumlu özelliklere sahip karakterler, davranışlar ile özdeşim kuran çocuklar benzer kişilik modellerini benimserler. Problem çözme ve karar verme gibi beceriler de gelişir.

Okul Öncesi Kitap Çalışmasının Sosyal Gelişime Etkisi

Okul öncesi kitap çalışmasının önemi sosyal alanda da kendini gösterir. Kitaplar, çocuklar için üç yaşından itibaren sosyal gelişimlerinde önemli rol oynar. Çocuklar kitap çalışmaları ile insanları ve çevrelerini tanır, algılar. Çocuk karşısındaki kişi ile etkili iletişim kurmayı öğrenir. Toplum içinde nasıl yaşandığını, toplumun kurallarını algılar ve anlarlar. Sosyal hayata ve insanlara adapte olma konusunda sıkıntı yaşamazlar.

Okul Öncesi Dönemde Kitaplar Nasıl Sevdirilir?

Okul öncesi dönemde çocuklar aile tarafından kitapla tanıştırılmalıdır. Daha da önemlisi çocuklar için rol model olmalı ve ebeveynler de kitaplarla haşır neşir olmalıdır. Çocuğun kitaba karşı ilgi ve alakası daha çok resimler aracılığıyla başlar. Bundan dolayı resimli dergiler, gazeteler ve kitaplar çocuklar için başlangıçta doğru seçim olabilir. Çocuğa yaşına uygun kitaplar okunarak ve görselleri gösterilerek sevdirilebilir. Okunan kitabın içeriğiyle ilişkilendirilecek nesneleri kullanmak kitaplara eğlence katar ve çocukların ilgisini çeker.

Okul Öncesi Dönemde Çocuklara Kitap Okumanın Faydaları

Okul öncesi kitap çalışmasının önemi ile ilgili verilen bilgiler arasında çocuklara kitap okumanın çok büyük faydalarının olması da vardır. Kitap okuma ile çocuklarda dinleme ve doğru konuşma becerisinin temelleri atılır. Çocuğun sözcük dağarcığı zenginleşir, anlama ve anlatma becerileri gelişir.

Çocuğa kitap okunduğunda kitap okumanın nasıl olacağını, kitabın nasıl tutulacağını, ne taraftan okumaya başlanacağı gibi unsurları algılar. Çocuğun hayal dünyası zenginleşir ve yaratıcılığı artar. Onlara yeni dünyalar kazandırır. Birçok konuda kitaplar üzerinden deneyimler kazanmalarını sağlar. Kelimelerle ifade edilemeyecek olan olay, durum, mekan gibi unsurları öğrenmelerini sağlar.

Okul Öncesi Kitap Çalışmaları

Okul öncesi kitap çalışmasının önemi ile ilgili bilgilere yukarıda yer verdik. Okul öncesi dönemde çocuklar için hazırlanan türlü kitap çeşitleri vardır. Bu kitaplar ile yapılan çalışmalar sonucu çocuklar olumlu yönde gelişim sağlarlar. Sadece okuma değil birçok çeşitte kitap ile çalışmalar yapılır. Kitap çalışmalarında kullanılan kitapların biçim özellikleri şöyledir:

  • Özel Nitelikli Kitaplar: Çocukların dört yaşına kadar ki gelişiminde bu kitaplar kullanılır. Çocukların duyu organlarını kullanabilme yetilerine seslenen bu kitaplar üç boyutlu tasarımlı kitaplardır. Çocuğa kitap üzerinden sorular sorularak başka sayfalarda cevaplarını bulmaları beklenir.
  • Yuva Şarkısı ve Tekerleme Kitapları: Bu kitaplarda çocuk şarkılarının ve tekerlemelerin resimsel canlandırmaları yer alır. Bu kitaplarda çalışmalar yapılırken müzikte kullanılabilir.
  • Ninni Kitapları: Bu kitaplar resimli olmakla birlikte tekerlemelerden sonraki aşamada kullanılır. Dil gelişiminde önemlidir.
  • ABC Kitapları: ABC kitapları ile çocukların alfabeyi kavraması amaçlanır. Harfler, nesneler, çeşitli kelimeler yer alır.
  • Sayı Kitapları: Çocukların sayısal bilgilerini geliştirmek için kullanılan kitaplardır. Sayılar üzerine öykü ve bulmacalar içeriğinde bulunuyor.
  • Kavram Kitapları: Bir eşyayı, durumu ya da varlığı tanımlayıp adlandırmasına, sınıflandırmasına yönelik becerilerin gelişmesi için kullanılan kitaplardır.
  • Resimli Kitaplar: Okul öncesi kitap çalışmalarının olmazsa olmazlarındandır. Dil bakımından geliştirir, kelimeler ile nesneleri anlamlandırmasına olanak sağlar. Olayları algılamasında rol oynar.

Okul Öncesi Kitap Çalışmasının Önemi yazımızı beğendiyseniz Kitapların Çocuğun Gelişimine Etkisi Nedir? yazımıza da göz atabilirsiniz.

S. Emir Canbaş

İ.Ü. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunu ve mezun olduğum bölüm hakkında kendi bildiklerimi, araştırmalarımı sizinle paylaşıyorum. Türkiye ve dünyada eğitimin yanı sıra kodlama da öğrenmeye ve burada paylaşmaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu